Polar Cirkle Kayak Race

 

Dersom interessen er til stede kan det i 2020 bli åpnet for en ramble over to dager fra Storvika i Gildeskål (eventuelt fra Ørnes), via Støtt og Bolga i Meløy den ene dagen og fra Bolga til Rødøya og videre til holmen Vikingen i Rødøy, der polarsirkelmonumentet står, den neste. Den samlede distansen blir da på 41 nautiske mil, eller 76 km. Samlet tidsbruk ved en fart på 5 km/t blir da på til sammen rundt 16 timer. Distansen blir da delt opp i strekk på 8,5 – 11 nautiske mil, tilsvarende 15 – 20 km.

Fredag:

Storvika – Støtt  ca 11 nautiske mil (20 km)

Den første traseen starter i Stovika i Gildeskål og passerer YBY-båen nordvest for Helgelandsflesa, går videre mot vest til nord av Rørbåan, der ruten bøyer av mot sørvest mot fyret på Seiskjæran ved Støtt.  Deretter går turen inn Støttsundet, gjennom moloen og til ei strand .

Her blir det pause i 30 minutter med tilgang på et varmt måltid (inngår i deltakeravgiften).

PS: Ved for utfordrende vær på denne etappen vil ruten bli lagt om. Nærmere informasjon om dette ved oppmøte.

Klikk her for å laste ned kartet

Støtt – Bolga  ca 11 nautiske mil (20 km)

Etter pausen går turen til Bolga. Traseen går sørvestover mellom Måøya og Helløya til Sørstøtt, der ruten bøyer av mot Bremholmen fyr. Herfra padles det innom Varkgård og Flatvær naturreservater og videre mot innersida av Bolga til ei strand innenfor moloen ved Bolga Brygge.

Middag og frokost/lunsj inngår i deltakeravgiften.

Klikk her for å laste ned kartet

Lørdag:

Bolga – Rødøya ca 10 nautiske mil (18,5 km)

Denne etappen går fra Bolga til Rødøya. Når du har passert Korsholmen sør for utløpet av småbåthavna går turen sørvestover mot Storøyflaget. Fra området ved Storøya vil du, avhengig av vindretningen, padle mot Otervær eller Ævær før turen går over det åpne havstykket til yttersiden av Rødøya (Storsanden).

Pause med lunsj ved Storsanden på Rødøya.

Klikk her for å laste ned kartet

Rødøya – Vikingen ca 9 nautiske mil (16,6 km)
Etter lunsj på Storsanden går turen mellom Buøya og Flatøya, gjennom Passhammarsundet og videre langs yttersida av Gjerøy sørover mot Selsøya. Her passerer gruppen Selsøyvik Handelssted før turen går videre gjennom Seløsyviksundet mot Bjørnøya. Siste etappe går over det åpne havstykket fra Bjørnøya til Vikingen, og målgang der polarsirkelmonumentet står.

Spesielt for dem som padler konkurranse: Fra Storsanden til Vikingen skal det padles omvendt jaktstart.

Klikk her for å laste ned kartet

Etter målgang ved polarsirkelmonumentet lastes kajakkene om bord i katamaranen «Bolgtind» for retur til Bolga.

Premiering under festmiddagen på Bolga Brygge lørdag kveld