Padling i Meløy

Padleklubben Den Stille Fjerding er en klubb for padlere fra Meløy kommune og andre som ønsker å være medlemmer. Vi utdanner nå egne aktivitetsledere som vil tilby Grunnkurs (våttkort) i regi av klubben og i andre sammenhenger. Klubben er på Facebook

Klubben har en egen ungdomsgruppe, som Facebook-gruppe.

«Padlesamling på Bolga» er døper om til Bolga Padlefestival – PCKR, og arrangeres 3.-5. mai 2019.

Støttvær padletreff arrangeres av Padleklubben Den Stille Fjerding i månedsskiftet august/september. Treffet tilbyr padleturer i havområdet rundt Støtt. Klikke på lengen under bildet fra 2017 for mer informasjon om 2018-treffet.

f18fa9a9-b487-4b84-8d39-8cc506c209b4

Støttvær Padletreff 2018